Articles

中國散裂中子源(刊載於2019年9月11日《東周刊》)

       最近香港工程界組織另一次大灣區考察,一行三十多人到深圳及東莞,參觀高端創新科技、文化創意嘅機構。今次在東莞市參觀嘅重點之一,位於大朗鎮嘅「中國散裂中子源」基地,係國家「十一五」期間重點建設嘅科學裝置,科技界稱之為超級顯微鏡,可以幫助科學家了解及分析物質結構。

       散裂中子源嘅原理,係將質子通過大型嘅加速器,提升速度去到約光速嘅九成,然後用咁高能量嘅質子撞擊重金屬靶(鎢),引起金屬原子嘅散裂反應,釋放出大量中子。形成嘅中子束流具有強大嘅穿透力,而當一束中子射到科學家想研究嘅物質後,可以藉中子散射嘅情況及能量變化,分析該物質嘅分子結構,因此能夠應用於高端嘅材料科學、化工、物理學、生物科技、新能源等範疇。

       呢項咁重要嘅科技項目喺○五年獲國家批准,一一年十月二十日奠基建設,共投資二十三億元人民幣,至一八年建成,由「中國科學院高能物理研究所」運營。

       我今次係第二次到訪,第一次係一八年四月隨立法會議員嚟參觀考察,當時設備仍在測試並待正式驗收,所以我同議員同事有機會進入加速器內實地參觀。二○一八年八月二十三日,散裂中子源通過國家驗收,投入正式運行;我國亦成為繼美國、日本、英國之後,掌握呢項科技與設備嘅第四個國家。建設過程中,攻克咗大量嘅技術難關。至於落成使用後,可以直接促進高科技研究及支持大灣區嘅創新科技發展,深具戰略意義!現時已有香港嘅大學及科研單位,與中國散裂中子源基地合作,進行各種不同嘅實驗及材料測試。

立法會盧偉國議員 博士 工程師 (工程界)
Legislative Council Ir Dr Hon Lo Wai Kwok (Functional Constituency - Engineering)