Articles

防水浸靠蓄洪池(刊載於2019年12月4日《東周刊》)

        講起香港嘅渠務工程,市民可能唔覺佢嘅存在,但其實要抵禦洪水暴雨,防止水浸,真係無佢唔得,佢就係「蓄洪池」!

        香港雨水充足,間中有豪雨、暴雨。面對香港地勢高低不平,要採取相應防洪策略,包括「防洪三招」,即係上游截流、中游蓄洪、下游疏浚。

       蓄洪池嘅原理聽落好簡單,即係將部分來自上游嘅地面溢流貯存,以限制水流唔超過下游排水系統嘅容量,咁就唔怕水浸。暴雨嘅時候,入水口暗渠引入嘅雨水就會流入蓄洪池;雨水減退嘅時候,就將蓄洪池內嘅雨水抽進排水系統,再流出大海。

       不過香港人口與建築物密集,要起蓄洪池唔容易。第一個成功嘅大型蓄洪池,就係大坑東嗰個。呢個設施主要為防止大量雨水從獅子山向南湧下,而影響旺角一帶。市民可能記得大約廿年前旺角區嚴重水浸嘅教訓,其後渠務處決定喺大坑東球場地底建造香港第一個大型蓄洪池,容量相等於四十個標準泳池。工程喺○一年開展,○四年完成,可以抵禦五十年一遇嘅暴雨,即每小時超過一百毫米嘅降雨量,咁黑色暴雨都唔怕啦!

       上環海味街水浸,商舖損失大量鮑魚海參等海味嘅情景,相信唔少市民都記得。為解決呢個問題,渠務署在○九年建成上環雨水泵房系統,容量大約等於四個標準泳池嘅地下蓄洪池,從此上環水浸嘅威脅大為減少。

        另一個大型蓄洪池,位於跑馬地馬場正下方,面積有五個足球場咁大,工程喺一七年完成。開幕典禮落到蓄洪池參觀,感覺就係一個巨型嘅地下宮殿,嘆為觀止!

立法會盧偉國議員 博士 工程師 (工程界)
Legislative Council Ir Dr Hon Lo Wai Kwok (Functional Constituency - Engineering)