Articles

將軍澳藍田隧道(刊載於2020年1月1日《東周刊》)

       講起香港嘅重要道路基建工程,要數正在建造中嘅「將軍澳︱藍田隧道」。當時我主持嘅立法會工務工程小組要加開會議,喺一六年五月二十一日通過該項目,然後大約一個月後,財委會正式通過約一百五十六億元嘅撥款,包括興建一條長度近四公里嘅雙程雙線分隔公路,其中約二點二公里為隧道,連接將軍澳嘅寶順路、東區海底隧道及觀塘嘅茶果嶺道。

       現時嘅將軍澳隧道喺九○年通車,但其後將軍澳人口亦由當年嘅不足二十萬大幅度增加至二千年嘅近四十萬,隧道嘅容量已經不勝負荷。喺繁忙時間,將軍澳隧道經常出現交通擠塞,所以早於廿一世紀初期,特區政府已經開始規劃將軍澳西岸公路。當時政府提交立法會交通事務委員會嘅文件指出,「將藍隧道」須在約一六年完成,以應付將軍澳人口增長及發展所需,所以可以話呢條新幹道現時已經係遲咗啦。不過當然,遲搞點都好過唔搞!

       獲得立法會通過撥款之後,呢個項目喺一六年十二月動工,預計喺二一年竣工。完工時可以大大紓緩將軍澳隧道、將軍澳道及鯉魚門道嘅擠塞狀況。

       至於呢條隧道嘅收費問題,亦多番反覆。為咗減少建造收費廣場嘅範圍,政府曾經建議用不需停車嘅收費系統。不過,特首喺一九年十月十六日發表嘅《施政報告》中,宣布「將藍隧道」通車時,將唔會收費。因應呢個新建議,土木工程拓展署亦宣布取消「將藍隧道」不停車繳費系統工程嘅招標,整體造價因而有所減少。

        其實我同唔少業界人士早已建議政府,唔好用咁僵化嘅概念嚟搞橋隧收費,今次政府都算係從善如流囉!

立法會盧偉國議員 博士 工程師 (工程界)
Legislative Council Ir Dr Hon Lo Wai Kwok (Functional Constituency - Engineering)