Articles

檢疫中心緊急工程(刊載於2020年3月11日《東周刊》)

       新型冠狀病毒肆虐,疫情嚴峻,有一個唔易解決嘅問題就係隔離、檢疫嘅設施。所以政府除咗徵用一啲新落成嘅公屋單位做檢疫用途外,需要緊急落實幾個檢疫中心嘅建造工程,特別利用組裝合成建築法(MiC),務求最快速最靈活咁完成目標。

       政府選咗四個地方建臨時檢疫設施,包括「鯉魚門公園度假村」、「八鄉少年警訊中心」、「西貢戶外康樂中心」及「竹篙灣」。我早兩日聯同負責嘅政府技術官員,先後走訪呢四個地盤,並向前線地盤員工派贈合共三千二百個由「人間有情慈善基金」提供嘅口罩,以感謝佢地喺疫情中日夜拚搏趕工,建造幫助市民抗疫嘅設施。

     「中國建築」負責嘅「鯉魚門公園度假村」地盤分兩期,Site A喺不足一個月內從無到有,完成相關地盤開發與基建及一百一十八個單位,已喺二月二十八日交付使月。目前進行Site B工程,建造另外嘅二百三十四個單位。「八鄉少訊中心」內「協興工程」嘅地盤,正加建約一百二十個貨櫃式臨時單位,連同中心多層建築內改裝嘅八十八個單元,好快可提供共二百零八個檢疫用嘅單位。至於「西貢戶外康樂中心」工地,就由「保華建業」負責,目標係九十九個貨櫃式單位,疊成三層。

       由「中國港灣」負責嘅「竹篙灣」地盤係四個之中最大嘅,面積約四公頃嘅政府用地及相連土地,需要開發平整。承建商要日以繼夜完成地基、供水、供電及通訊網絡等,及興建醫護人員設施、控制中心、警務與消防用地,加上一百個貨櫃式單位。除此之外,呢項工程提供大幅有完整基礎設施嘅土地,可以再起五百個單位或更多。

立法會盧偉國議員 博士 工程師 (工程界)
Legislative Council Ir Dr Hon Lo Wai Kwok (Functional Constituency - Engineering)