Articles

CEPA修訂與大灣區機遇(刊載於2020年7月8日《東周刊》)

       二○一八年四月底,我聯同謝偉銓議員致函國家住建部,建議進一步放寬港資建築及工程企業參與內地工程建設嘅限制。住建部回覆同意逐步放寬,並利用CEPA 機制實現。

        一八年十一月,內地公布放寬對自貿試驗區內嘅港資建築業企業就工程承包範圍嘅限制性規定,容許港資建築業企業參與由內地投資嘅工程項目。

       到一九年十一月,相關嘅CEPA《服務貿易協議》完成修訂並簽署,進一步開放服務業,讓香港企業與專業界別,以更優惠待遇開拓內地市場。例如,香港建築領域嘅專業人士可以在內地註冊執業嘅地域範圍,擴展至內地全境;其專業資質與資格互認亦放寬。修訂已經喺本年六月一日起實施,主要包括以下重點:

       ·容許獨資經營、減少持股限制、擴闊業務範圍、放寬地域限制、認可香港專業資格。

       ·在重要服務領域,例如檢測認證、電視、電影、印刷、旅遊、金融、法律、建築及相關工程等增添開放措施。

       ·在法律、建築及相關工程、金融、旅遊等部門新增多項在粵港澳大灣區珠三角九市先行先試嘅開放措施。

        為協助香港建築工程業界了解修訂協議嘅開放措施及大灣區嘅新機遇,工業貿易署聯同發展局在六月三十日舉辦咗一場網上簡介會,由我擔任嘉賓主持,並邀請到前海管理局及橫琴新區管理委員會嘅代表參加,簡介香港業界喺前海及橫琴嘅機遇,包括如何以簡單嘅備案方式,容許香港嘅專業人士及專業機構在當地發展業務。我稍後會將簡介會上公開嘅資料,放上網頁,供大家參考。

立法會盧偉國議員 博士 工程師 (工程界)
Legislative Council Ir Dr Hon Lo Wai Kwok (Functional Constituency - Engineering)