Motion Speeches

綠色金融絲路論壇(刊載於2019年7月31日《東周刊》)

      「香港品質保證局」(HKQAA)董事會嘅代表,喺七月中往陜西省西安市公幹,主要任務係視察局方在西安成立嘅辦事處,並出席喺西安市滻灞生態區舉行嘅「綠色金融絲路論壇二○一九」。論壇主旨係「構建陜港金融橋樑,共建綠色絲綢之路」,主辦單位包括陜西省地方金融監督管理局等。

       我以香港品質保證局主席身份在論壇致開幕辭,指出我局作為香港政府喺三十年前成立嘅認證機構,去年推出咗香港首個「綠色金融認證計劃」,目前獲認證嘅綠色債券及貸款發行總額已超過七十億美元,當中包括香港特區政府發行嘅首筆綠色債券。我哋並積極建立區域交流平台,大力推廣綠色融資,繼今年三月喺香港舉行「大灣區綠色金融論壇」後,今次到西安舉行絲路論壇,雲集陝港兩地精英交流討論,促進跨地域嘅綠色金融合作。

       香港品質保證局與多個大灣區政府金融機構建立咗策略夥伴關係,去年亦與陝西省地方金融監督管理局簽署合作備忘錄。而我哋喺西安嘅新辦公室,亦剛剛投入服務。在論壇上,局方還與西安滻灞生態區管理委員會、世界銀行集團國際金融公司,三方簽定諒解備忘錄,推進綠色建築、生態旅遊及綠色金融領域嘅工作,支持滻灞地區嘅綠色經濟創新發展,為生態環境作出更大貢獻。

       西安係十三朝古都,亦係古絲綢之路嘅起點。自從「一帶一路」倡議提出之後,西安更成為絲路經濟發展合作嘅核心地區之一。論壇後抽空到舊城區睇吓,「鐘樓」「鼓樓」燈光燦爛,互相輝映。大家都讚:靚!

立法會盧偉國議員 博士 工程師 (工程界)
Legislative Council Ir Dr Hon Lo Wai Kwok (Functional Constituency - Engineering)