Articles
水資源與水環境(刊載於2019年11月6日《東周刊》)

      《逃犯條例》修訂引發四個多月嘅社會動亂,重創經濟民生,多個原計劃在本港舉行嘅國際級大型活動被迫取消或延期。不過,本月初就有一個國際會議如期在灣仔會展中心舉行,就係由國際水協會、國際水協中國香港地區委員會及ASPIRE合辦嘅:「第八屆國際水協亞太地區會議及展覽」(IWA-ASPIRE 2019)。

        是次會議主題係:「以智慧擴建穩健的水資源,以科技創造韌性的水環境」。呢個國際級嘅活動吸引咗來自世界各地嘅水務領袖、水務監管者及決策者。喺兩日半嘅會議上分享各地發展水資源嘅經驗,交流如何靈活地運用先進科技,以解決近年極端天氣帶來嘅種種挑戰。

       整個會議及展覽活動有十大主題,包括「氣候變化」、「綠色科技」、「廢水處理技術」及「水、環境衞生和健康」。睇下呢啲主題,即使行外人都會感受到水資源與水環境其實涉及甚多範疇!

       本港淡水資源不足,食水約有二成來自收集所得嘅雨水,其餘約八成需要依賴從廣東省輸入東江水。香港水資源最缺乏嘅時間係六三年,當時因為嚴重乾旱,被迫制水至「每四日供水一次,每次供水四小時」。港英政府隨即與廣東省當局達成共識,興建東江水供港系統,喺六三年底經國務院批准,由中央人民政府撥款興建,其後粵港雙方正式簽訂東江水供港協議,喺六五年開始供水。自從東江之水越山來之後,供水系統與走線經過多次改造提升。現行嘅東深供水系統在○三年完成並開始運行。

        我小學時經歷過「四日供水四小時」嘅制水日子,對當年以東江水解決缺水問題,有特別深刻嘅印象囉!

使用條款 Terms of Use | 私隱政策 Privacy Policy
立法會盧偉國議員 博士 工程師 (工程界)
Legislative Council Ir Dr Hon Lo Wai Kwok (Functional Constituency - Engineering)